Siirry sisältöön

Espanjalainen musiikki 1300-luvulla
7.10.2005 (Päivitetty 26.1.2020) / Murtomäki, Veijo

Katalonialainen käsikirjoitus Libre Vermell

Katalonian hovissa oli aktiivinen musiikkielämä, Alfonso X Viisaan jälkeen (k. 1284) eritoten Juhana I:n (1387-95) hallitessa. Juhana omisti kaikki tuon ajan soittimet, piti palveluksessaan parhaita muusikoita sekä mielellään ”keksi ja sävelsi lai-, virelai- ja rondeau-lajeja”. Katalonian hovista 1300-luvulla tunnetaan nimeltä peräti 600 eri puolilta Eurooppaa tullutta musikanttia (joglars).

Libre Vermell (Punainen kirja) on ajan tärkein käsikirjoitus. Se on säilynyt Kataloniassa Valencian lähellä sijaitsevassa Montserratin luostarissa, joka oli toinen tärkeä Espanjan pyhiinvaelluskeskus Santiago de Compostelan ohella sekä keskeinen Marian palvonnan paikka.

Kymmenen sävellystä sisältävä käsikirjoitus tarjoaa näytteen pyhiinvaelluslauluja (Cants dels Romeus), joiden tarkoituksena oli ”virkistää väsyneitä pyhiinvaeltajia ja innostaa heitä uskonnolliseen kiihkoon”. Laulut ovat ranskalais- ja italialaisvaikutteisia lyhyitä polyfonisia sävellyksiä, joista jotkut olivat kansanomaisuudessaan suosittuja.

Sävellyksiä

Stella splendens

Stella splendens (Tähti loistavainen) on 24 säkeistöstä koostuva, lähes kansanlaulun kaltainen kaksiääninen teos, jonka tornada eli kertosäe lauletaan jokaisen säkeistön jälkeen. Muoto on tulkinnasta ja transkriptiosta riippuen ABaA tai ABbaA, jossa A on kertosäe.

Suomennos (1. säkeistö tornadan kera):

A: Loistava tähti vuorilla,
kuin auringonsäde,
ihmettä täynnä,
kuule kansaa.
Stella splendens in monte
ut solis radium,
miraculis serrato
exaudi populum.
B: Kerääntyvät maailman
iloitsevat kansat paikalle,
b: rikkaat ja köyhät,
suuret ja pienet,
a: he kiipeävät ylös
nähdäkseen silmillään [sen],
ja sitten he palaavat
täytettynä armolla.
Concurrunt universi
gaudentes populi,
divites et egeni,
grandes et parvuli,
ipsum in grediuntur,
ut cernunt oculi,
et inde revertuntur
graciis repleti.
A: Loistava tähti… Stella splendens…

O Virgo splendens (Oi loistava Neitsyt) on kolmiääninen ankara oktaavikaanon caça, ranskalaisen chacen ja italialaisen caccian espanjalainen vastine.

Kalmantanssi

Dance macabre

Virelai-, kaanon-, balladi- ja motettisävellysten lisäksi Punaisessa kirjassa on kolme tanssia. Niistä kiinnostavin on yksiääninen Ad mortem festinamus (Kuolemaa vastaan kiiruhdamme), sillä se on ensimmäinen tunnettu näyte kuoleman- tai kalmantanssista, dance macabre.

Ad mortem festinamus. Libre Vermell, Montserrat, n. 1399.

Käännös (1. säkeistö):

Kuolemaa vastaan kiiruhdamme,
emme tahdo tehdä syntiä,
emme tahdo tehdä syntiä.
Ad mortem festinamus,
peccare destinamus,
peccare destinamus.
Kirjoittaa tahdon
maailman pahuudesta,
jottei aika
kuluisi hyödyttömästi.
Jo on aika nousta
väärästä kuolonunesta,
väärästä kuolonunesta.
Scribere proposui
de contemptu mundano,
ut degentes seculi
non mulcentur in vano.
Jam est hora surgere
a sompno mortis pravo,
a sompno mortis pravo.
Kuolemaa vastaan… Ad mortem…

Ad mortem, kokonaan.

Kuolema taiteen innoittajana

Kalmantanssi lienee espanjalaista perua, sillä Espanjassa tanssilla on ollut aina erityinen, rituaalinen merkitys, myös kirkollisissa yhteyksissä. Kuoleman läsnäolo eurooppalaisessa kulttuurissa oli seurausta ensimmäisestä mustasurma-aallosta 1347-50, joka koetteli suurinta osaa silloista Eurooppaa.

Dance macabre. Litografia, 1400-luku.

Ranskassa, Espanjassa ja Saksassa kuolemantanssista tuli suosittu aihe. Ruton kaksi pahinta muotoa, verirutto ja keuhkorutto, tappoivat kaikki uhrinsa parissa päivässä. Ruttoepidemiat uusiutuivat monessa paikassa pienten taukojen välein aina 1700-luvulle saakka.

Kuoleman teema oli erityisen kiehtova, sillä se kosketti demokraattisesti kaikkia. Maalauksissa näytetään toistuvasti, kuinka kuolema tempaa mukaansa tasapuolisesti ihmisiä kaikista säädyistä, ammateista ja ikäkausista: aatelia, pappeja, porvareita, maankiertäjiä, rikkaita ja köyhiä, vanhoja ja nuoria.

Etenkin 1400-luvulla kuolemantanssia näyteltiin, maalattiin, veistettiin ja kaiverrettiin puuhun runsain määrin. Muun muassa Burgundin herttua esitytti kuolemantanssin palatsissaan Bruggessa 1449. Aihe toistuu vielä 1500-luvulla Albrecht Dürerin tuotannossa.

Takaisin ylös