Siirry sisältöön

Tietoa

Muhi

Musiikin historian verkkosivusto Muhi on kehitetty musiikin historian kurssien opintoaineistoksi Sibelius-Akatemiassa vuonna 2006. Vuonna 2020 uudistettu Muhi sisältää kaiken aikaisemman aineiston ja runsaasti uutta. Vapaasti luettavana sivustona se palvelee kaikkia musiikista kiinnostuneita. Sivustoa päivitetään ja täydennetään jatkuvasti. Uusimmat artikkelit näkyvät etusivulla.

Artikkelikokoelmat

Länsimaisen musiikin historia
Professori Veijo Murtomäki
Suomen musiikin historia
Musiikin teoriaa ja estetiikkaa
Professori Ilkka Oramo
Lännen kirkon musiikki
Professori Erkki Tuppurainen
1900-luvun musiikki
Säveltäjä, lehtori Juhani Nuorvala
Säveltäjä, lehtori, MuT Hannu Pohjannoro
Musiikin historian pedagogiikka
MuT Leena Unkari-Virtanen

Erillisartikkelit

Bysantin laulutaide
FT Hilkka Seppälä
Itäslaavilainen kirkkomusiikki
FT Jopi Harri
Jean Sibelius
Professori Veijo Murtomäki
Professori Ilkka Oramo
MuT, professori Timo Virtanen
Virittämisen teoriasta ja käytännöstä
FM Matti Takala

Tiivistelmät

MuM Minna Hovi (nimimerkki MH)
Dos. Leena Hyvönen (nimimerkki LH)
MuT Leena Unkari-Virtanen (nimimerkki LUV)

Toimitus siba.muhi.info@uniarts.fi

Professori Veijo Murtomäki, päätoimittaja
FM Hami Kekkonen
MuT Ulla Pohjannoro

Muut tekijät

Mika Autere, Matti Jordman, Jari Järvinen, Petteri Karttunen, Henna Nykänen, Outi Parkkila, Redland Oy (tekninen toteutus)

Sivuston käyttö ja tekijänoikeudet

Muhi on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian valmistama ja omistama. Sivuston sisältämän aineiston tekijänoikeudet kuuluvat Taideyliopiston Sibelius-Akatemialle, kirjoittajille, kääntäjille tai muille oikeudenomistajille.

Sivuston kirjallista aineistoa saa vapaasti käyttää ja kopioda opetustarkoituksessa sekä linkittää hyvää tapaa noudattaen. Teosta ei saa muunnella. Aineistoa lainattaessa tai siihen viitattaessa lähde on aina mainittava.

Sivuston tai sen sisältämän aineiston kopiointi ja käyttö kuten linkittäminen uusien tietokantojen tai muiden julkaisujen tuottamiseen tai muuhun kaupalliseen hyödyntämiseen tai aineiston luovuttaminen vastaavassa tarkoituksessa kolmannelle on kielletty ilman Taideyliopiston nimenomaista kirjallista lupaa. Sivuston sisältämien teosten kopiointi, muokkaaminen, esittäminen, näyttäminen, jäljentäminen, levittäminen, siirtäminen, välittäminen yleisölle tai muu käyttö ja hyödyntäminen on kielletty ilman oikeudenhaltijan lupaa. Rajoitus ei koske sivuston sisältämän aineiston osittaista tietokoneelle tallentamista tai tulostamista silloin, kun se tapahtuu yksityishenkilön omaa henkilökohtaista käyttöä tai opetus- ja tutkimuskäyttöä varten.

Käyttäjän vastuu

Tekijänoikeuden loukkaus saattaa johtaa rangaistusseuraamukseen ja vahingonkorvausvastuuseen. Käyttäjä vastaa kaikesta näiden ehtojen, lainsäädännön tai viranomaismääräysten vastaisesta sivuston käytöstä Taideyliopistolle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta täysimääräisesti.

Taideyliopiston vastuu

Taideyliopisto ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle sivuston käyttämisestä eikä sivustolla esitetyn aineiston sisällöstä tai aineiston sisältämistä virheistä ja puutteellisuuksista aiheutuvasta välillisestä tai välittömästä vahingosta. Taideyliopisto ei vastaa mistään vahingosta, joka aiheutuu sivuston toiminnasta tai toimintakatkoista.

Taideyliopistolla on oikeus muuttaa sivuston sisältöä, toimintaa ja käyttöehtoja.

Sivuston käyttöä koskevat riitaisuudet ratkaistaan Suomessa toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomen lainsäädännön mukaan.