Siirry sisältöön

800 eaa.-400 jaa. Antiikki: Soittimet, laulu ja kokoonpanot

Kokoelma: Länsimainen taidemusiikki

Kirjoittajat: Leena Hyvönen (LH) ja Leena Unkari-Virtanen (LUV), Minna Hovi (MH)
Teema: Soittimet, laulu ja kokoonpanot
Aikakausi: 800 eaa.-400 jaa. Antiikki

800-480 eaa. Arkaainen kausi 480-330 eaa. Klassinen kausi 330-30 eaa. Hellenistinen kausi 30 eaa.-400 jaa. Rooman keisariaika
Soittimet Kreikkalaisilla oli laaja valikoima kaikkia eri soitintyyppejä. Suosituimpia olivat lyyra, barbitos, forminx, kithára, harppu ja psalterion, aulós (kaksoisruokolehdykkäsoitin), kaksoisaulós, syrinx, hydraulis, salpinx ja torvi sekä lyömäsoittimet. Tyypillistä oli myös soittimien välimuotojen runsaus. LUV Kreikkalaisilla oli laaja valikoima kaikkia eri soitintyyppejä. Suosituimpia olivat lyyra, barbitos, forminks, kithára, harppu ja psalterion, aulós (kaksoisruokolehdykkäsoitin), kaksoisaulós, syrinx, hydraulis, salpinks ja torvi sekä lyömäsoittimet. Tyypillistä oli myös soittimien muunnosten runsaus. LUV Kreikkalaisilla oli laaja valikoima kaikkia eri soitintyyppejä. Suosituimpia olivat lyyra, barbitos, forminks, kithára, harppu ja psalterion, aulós (kaksoisruokolehdykkäsoitin), kaksoisaulós, syrinx, hydraulis, salpinks ja torvi sekä lyömäsoittimet. Tyypillistä oli myös soittimien muunnosten runsaus. LUV Suosittuja soittimia olivat mm. lyyra, kithara, harppu, aulos (tibia), panhuilu, vesiurut, tuba, cornu ja hiljaisemmat torvet bucina ja lituus. LUV
Soitinrakennus Eri aikoina ja eri puolilla kreikkalaisten asuttamia alueita on suosittu
erilaisia soittimia. Joistakin soittimista saatetaan tuntea niiden
kehittelijä. Esimerkiksi Terpandrosta pidetään 7-kielisen lyyran
kehittelijänä. LUV
Eri aikoina ja eri puolilla kreikkalaisten asuttamia alueita on suosittu erilaisia soittimia. Joistakin soittimista saatetaan tuntea niiden kehittelijä. LUV Eri aikoina ja eri puolilla kreikkalaisten asuttamia alueita on suosittu erilaisia soittimia. Joistakin soittimista saatetaan tuntea niiden kehittelijä. LUV Koska soittimien äänten tuli kantaa suurten kansanjoukkojen juhlahumun yli, tarvittiin voimakasäänisiä soittimia. Soitinrakentajia ei tunneta. LUV
Äänityypit Äänityypeistä ei ole tietoa. Keskinen doorinen asteikko, harmonia, vastaa miehen luonnollista laulualuetta (baritoni). Kreikkalaisten mukaan vain barbaarit lauloivat korkealta. LUV Äänityypeistä ei ole tietoa. Keskinen doorinen asteikko, harmonia, vastaa miehen luonnollista laulualuetta (baritoni). Kreikkalaisten mukaan vain barbaarit lauloivat korkealta. LUV Äänityypeistä ei ole tietoa. Keskinen doorinen asteikko, harmonia, vastaa miehen luonnollista laulualuetta (baritoni). Kreikkalaisten mukaan vain barbaarit lauloivat korkealta. LUV Äänityypeistä ei ole tietoa. LUV
Esitystavat ja -käytännöt Kuoro- ja soololyriikan musiikkiin liittyi paitsi sosiaalinen tai uskonnollinen tarkoitus, myös runo ja tanssi. Soitinmusiikkia sekä vokaalimusiikkia esitettiin mm. palvontamenoissa, niihin liittyneissä kilpailuissa ja teatteriesityksissä. LUV Kuoro- ja soololyriikan musiikkiin liittyi paitsi sosiaalinen tai uskonnollinen tarkoitus, myös runo ja tanssi. Soitinmusiikkia sekä vokaalimusiikkia esitettiin mm. palvontamenoissa, niihin liittyneissä kilpailuissa ja teatteriesityksissä. LUV Kuoro- ja soololyriikan musiikkiin liittyi paitsi sosiaalinen tai uskonnollinen tarkoitus, vielä runo ja yhä useammin myös tanssi, mimiikka, pantomiimi ja akrobatia. Soitinmusiikkia sekä vokaalimusiikkia esitettiin edelleenkin kilpailuissa, ja myös teatteriesityksissä. LUV Musiikin esitystapa riippui sen käyttöyhteydestä. Aikakaudelta tunnetaan myös kuvauksia puisista ja metallisista lyömäsoittimista, joiden tarkoituksena oli pitää esiintyjäjoukko, erityisesti tanssijat, tempossa. LUV
Esityskokoonpanot Aikakaudelta tunnetaan kuoro- ja sooloesityksiä. Soitinvalinnat määräytyivät mm. jumalten palvontamenojen mukaan, esimerkiksi kithára kuului Apollon palvontaan, aulós Dionysoksen. LUV Aikakaudelta tunnetaan kuoro- ja sooloesityksiä. Soitinvalinnat määräytyivät mm. jumalten palvontamenojen mukaan, esimerkiksi lyyra ja kithára kuuluivat Apollon palvontaan, aulós Dionysoksen. Tragedioissa oli nykytietämyksen mukaan aulos ja kithara säestyssoittimina. LUV Aikakaudelta tunnetaan kuvauksia kuoro- ja sooloesityksistä, ja tragediaesityksissä olivat aulos ja kithara mukana. Soitinmusiikin, erityisesti auloksen ja harpun soitti tuli suositummaksi runouden väistyessä musiikin taka-alalle. LUV Naisten esittämän harppumusiikin ja miesten kitharan säestyksellä esittämien laulujen tiedetään olleen suosittuja. LUV

Tiivistelmät